skip to Main Content

5 Stappen:

1) Je zoekt of heeft een bouwkavel en je maakt een keus uit onze selectie woningen (eigen ideeën en ontwerpen kunnen op aanvraag tegen scherpe tarieven worden uitgewerkt).

2) Wanneer je het bestelformulier in hebt gevuld en verstuurd zullen wij u per mail de PDF bestanden z.s.m. toe mailen. Bedenk wel dat de ontwerpen wettelijk beschermd zijn en ons eigendom blijven. Dit ontwerp kun je voorleggen aan de gemeente. Of als wij dit doen via het omgevingsloket.

3) Opdrachten en prijsafspraken gaan via de mail. De  genoemde prijzen van de tekeningen  zijn vaste prijzen inclusief 21% b.t.w.

4) Aanpassingen kun je schetsmatig op de afdruk maken en retour sturen of dat ik met jou omtafel ga voor overleg en advies.

5) Wij verzorgen verder de stukken voor de omgevingsvergunning activiteit bouwen. Wij maken de  EPC berekening, ventilatie- en daglichtberekening, bouwbesluit toets, constructieberekeningen en tekeningen.  Als er sprake is van nieuwbouw op een uitbreidingsplan van een gemeente is het doorgaans niet nodig om onderzoeken te doen naar bodemverontreiniging, rapport geluidsbelasting van openbare weg of vliegverkeer, ecologisch en archeologisch onderzoek en sonderingen etc. Deze onderzoeken behoren dan ook niet tot ons aanbod maar kunnen wij eventueel wel verzorgen. Lege kosten van vooroverleggen en omgevingsvergunningen zijn altijd voor rekening van de koper.

 

 

Back To Top